Professionals in infrastructuur

De realisatie van infrastructurele projecten, zowel nieuwbouw als grootschalige renovatie, is zoveel meer dan het bouwen van een kunstwerk in gewapend beton met de nodige technische voorzieningen. Het gaat ook om de inpassing in de omgeving en beperking van de overlast voor de omgeving en de gebruikers. Daarnaast hebben we oog voor duurzaamheid en circulariteit en de noodzakelijke ruimte daarbinnen voor innovaties. 

Een goede samenwerking met een aannemer/opdrachtnemer is essentieel voor het slagen van een project. Tepron kent de wereld van de aannemers goed en heeft daardoor zicht op de aspecten die een goede samenwerking negatief kunnen beïnvloeden. 

Duurzame gebiedsontwikkeling

Tepron heeft ook ervaring in het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling van een gebied. Ook hier is een multidisciplinaire aanpak van meerwaarde. Het verbinden van belangen, vastleggen van een (maatschappelijke) programma, het publieke planproces en de anterieure afspraken met de ontwikkelaars vragen om integraliteit om tot een kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling te komen. Hierbij mogen ook duurzame warmteaansluitingen niet ontbreken.