“WIJ ZIJN EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM VAN PROFESSIONALS MET DE KENNIS EN ERVARING OM UW PROJECT TOT EEN SUCCES TE MAKEN.”

projectmanagement contractmanagement omgevingsmanagement technisch management projectbeheersing

Integraal Projectmanagement in de Infrastructuur

Tepron is een toonaangevend bureau dat hoogwaardige dienstverlening levert op het gebied van integraal projectmanagement voor projecten voornamelijk in de sector infrastructuur & GWW.

Bij infrastructuurprojecten gaat het al lang niet meer alleen over technische deskundigheid en randvoorwaarden maar ook om tal van andere aspecten vanuit verschillende disciplines. Tepron beschikt ook over deze disciplines zoals contractmanagement en omgevingsmanagement en kan hierdoor daadwerkelijk een project integraal managen.

Tepron doet dit vanuit de volgende kernwaarden: Vakmanschap, Professioneel en Transparant. We komen met resultaatgericht oplossingen voor de opdrachtgever.

Tepron heeft uitgebreide ervaring in alle fasen van een infrastructuurproject. We overzien de fasering van een project met de daarin te nemen besluiten en uit te voeren werkzaamheden. Zo kunnen wij u als opdrachtgever integraal adviseren en ondersteunen. Het gaat hier om de planfase, de voorbereidingsfase, aanbestedingsfase en de realisatiefase van een infrastructureel werk. Met Tepron haalt u als (publieke) opdrachtgever van infrastructurele projecten integrale kennis en jarenlange ervaring in huis om zowel nieuwbouwprojecten als renovatie projecten van een idee ook daadwerkelijk tot een opgeleverd werk te krijgen.  

Binnen het taakveld techniek is integratie van technische disciplines en samenwerking daarbinnen steeds meer van belang. Tepron werkt met specialisten op zowel civieltechnisch als installatietechnisch gebied en verzorgt daarin het raakvlakmanagement zodat de gevraagde systemen ook werken!

dit is de kracht van tepron

de adviseurs van Tepron hebben o.a. gewerkt met